KULLANIM ŞARTLARI
 
 
 

KULLANIM ŞARTLARI

Son Güncelleme: 16.05.2018

İşbu kullanım şartları, bu siteye ve sitenin herhangi bir bölümüne (bunlarla sinirli kalmaksızın Er-Tur ‘a ait tüm sosyal medya hesapları dahil) erişiminizi ve bu Siteyi ve söz konusu bölümleri kullanımınızı düzenler. Er-Tur tarafından veya üçüncü taraflarca işletilen veya sağlanan diğer hizmetler veya materyaller, kullanım öncesinde size bildirilecek diğer kullanım şartlarına da tabi olabilir.

İşbu kullanım şartları, siz ve Er-Tur arasında bir hukuki anlaşma teşkil eder. Lütfen Siteyi kullanmadan önce bu şartları dikkatlice okuyun. Siteden indirme işlemi gerçekleştirerek, Siteye erişim sağlayarak veya Siteyi kullanarak, bu kullanım Sartlarını ve bu Sartlara uymayı kabul ettiğinizi teyit etmiş olursunuz.

Er-Tur, işbu kullanım şartlarını herhangi bir zamanda kendi karar yetkisi dahilinde değiştirebilir. Kullanım şartlarının en son ne zaman revize edildiğini, bu sayfanın en üst kısmında yer alan "Son Güncelleme" baslığına bakarak öğrenebilirsiniz. İşbu kullanım şartları değiştirilirse Er-Tur revize edilmiş kullanım şartlarını Site üzerinden yayınlar. Bu değişikliklerin ardından Site kullanımı, o tarihte yürürlükte olan revize edilmiş kullanım şartlarını kabul ettiğiniz anlamına gelir.

İşbu kullanım şartlarına veya bu şartlar üzerinde gerçekleştirilen herhangi bir değişikliğe uymayı kabul etmiyorsanız, Siteyi kullanmaya derhal son veriniz.

İşbu kullanım şartları, Site kullanımı için geçerli olan Gizlilik Politikasına atıfta bulunur

SİTENİN KULLANIMI

Siteyi Er-Tur işletir ve kontrol eder ve bu Siteyi tamamen kendi takdirine bağlı olarak size sunar.

İşbu kullanım şartlarına bağlı kalmayı kabul etmeniz karşılığında, Er-Tur size yalnızca kendi kişisel, ticari olmayan amaçlarınız için ve bu kullanım şartlarına ve gizlilik politikasına tabi olarak Siteden indirme işlemi gerçekleştirmeniz, Siteye erişim sağlamanız ve Siteyi kullanmanız için devredilemez, gayri münhasır bir hak verir.

Er-Tur, herhangi bir zamanda ve yalnızca kendi takdirine bağlı olarak, Siteye erişimin askıya alınması da dahil olmak üzere, Siteyi geri çekebilir veya değiştirebilir. Sitemizin herhangi bir nedenle, herhangi bir zamanda veya herhangi bir süre boyunca ulaşılamaz olması halinde size karşı bir mesuliyetimiz yoktur.

Er-Tur'un Siteyi kullanmanıza izin vermesi karşılığında, işbu Kullanım Şartlarına uymayı kabul edersiniz. Siteye ilişkin işbu kullanım şartlarında belirtilenler dışındaki tüm diğer kullanımlar yasaktır.

KULLANIMA YÖNELIK KISITLAMALAR

Bu Siteyi kullanma izniniz, işbu kullanım şartlarına uymanız koşuluna bağlıdır ve aşağıdaki kısıtlamalara tabidir:

 • Siteyi kullanırken tüm geçerli yerel, ulusal veya uluslararası yasalar ve düzenlemelere uymalı ve Siteyi illegal veya gayrimeşru amaçlar için kullanmamalısınız;
 • Siteyi, Er-Tur'un islerine halel getirebilecek veya zarar verebilecek herhangi bir şekilde kullanmamalısınız.
 • Karalayıcı, rahatsız edici veya diğer bakımlardan sakıncalı herhangi bir materyali siteye aktarmamalısınız.
 • Siteyi herhangi bir şekilde kendi ticari kazancınız için kullanmamalısınız,
 • Sitenin herhangi bir bölümünü çoğaltmamalı, kopyalamamalı (kişisel ve ticari olmayan amaçlar dışında) veya yeniden satışını yapmamalısınız.
 • Çoğalttığınız veya kopyaladığınız materyalleri değiştirmemeli ve çizimler, fotoğraflar, videolar veya sesleri beraberindeki metinden ayrı olarak kullanmamalısınız.
 • Materyallerin çoğaltıldığı veya kopyalandığı durumlarda, kaynak materyaller düzgün ve doğru bir şekilde görüntülenmelidir.
 • Sitenin herhangi bir kısmına, Sitenin depolandığı herhangi bir donanıma veya ağa, Sitenin sağlanmasında kullanılan herhangi bir yazılıma veya herhangi bir üçüncü tarafa ait veya bir üçüncü tarafça kullanılan donanıma, ağa veya yazılıma izinsiz erişmemeli, müdahale etmemeli, zarar vermemeli veya bunların aksamasına neden olmamalısınız.
 • Virüs, Trojan horse (Truva ati), solucan, time-bomb (zaman bombası), tuş kaydedici, casus yazılım, reklam yazılımı veya bilgisayar yazılımının veya donanımının isleyişini olumsuz biçimde etkileyecek şekilde tasarlanmış diğer zararlı programlar veya benzeri bilgisayar kodlarını içeren bir veriyi bilerek aktarmamalı, herhangi bir materyali göndermemeli veya yüklememelisiniz.
 • Er-Tur sistemlerine veya güvenliğine zarar verebilecek, aşırı yük getirebilecek, bu sistemleri devre dışı bırakabilecek, bozabilecek veya tehlikeye atabilecek herhangi bir işlem yapmamalısınız.
 • Siteyi kullanımınıza ilişkin olarak, Er-Tur'un veya herhangi bir üçüncü tarafın fikri mülkiyet haklarını ihlal etmemelisiniz.
 • Sitenin bir üçüncü taraf Sitesinde barındırılması (örneğin, Facebook veya diğer sosyal medya siteleri) ve söz konusu üçüncü taraf Sitesine yönelik farklı kullanım şartları bulunması durumunda, bu şartlara ve koşullara tam olarak uymayı kabul etmiş olursunuz.
   

FİKRİ MÜLKİYET HAKLARI

Er-Tur, Sitenin ve Sitede yayınlanan materyallerin tüm fikri mülkiyet haklarının sahibi veya lisans sahibidir. Benzeri tüm haklar saklıdır. İşbu kullanım şartlarında geçen hiçbir husus, size herhangi bir fikri mülkiyet hakkinin devredilmesine veya buna ilişkin yetki verilmesine yönelik değildir. Fikri mülkiyet haklarını tehlikeye atacak, sınırlandıracak veya engelleyecek herhangi bir işlem yapmamalısınız.

Fikri mülkiyet haklarına ve/veya Er-Tur'un bunlar üzerindeki haklarına ve sahipliğine yönelik bildirimleri veya ifadeleri silmemeli, gizlememeli, okunaksız hale getirmemeli veya değiştirmemelisiniz. Fikri mülkiyet haklarının herhangi bir şekilde izinsiz kullanımının, işbu Kullanım Şartlarının ihlali olacağını ve Er-Tur'un ve lisans verdiği tarafların fikri mülkiyet haklarını çiğneyebileceğini anlar ve kabul edersiniz.

Er-Tur, bu Sitenin herhangi bir şekilde izinsiz kullanımıyla ilgili olarak size başkaca bildirimde bulunmaksızın yasal işlemler başlatmak da dahil olmak üzere gerekli gördüğü adımları atma hakkini saklı tutar.

TAAHHÜTLER

Siteyi kullanmak ve dolayısıyla işbu Kullanım Sartlarını kabul etmek suretiyle Er-Tur'a aşağıdaki hususları beyan ve taahhüt etmiş olursunuz:

 • Siteyi işbu Kullanım Şartlarına uygun olmayan bir şekilde kullanmayacağınızı;
 • Siteyi Er-Tur'a zarar verebilecek veya Er-Tur'un itibarini zedeleyebilecek herhangi bir şekilde kullanmayacağınızı;
 • Site kullanımınızın herhangi bir üçüncü tarafın haklarını ihlal etmeyeceğini.
   

MESULİYETİN SINIRLANMASI

Bu Siteyi, tüm riskler size ait olmak üzere kullanırsınız. Er-Tur, Sitenin içeriğinin güncel ve doğru olmasını sağlamak için makul çabaları gösterecek olsa da aşağıdaki hususlarda açık veya gizli hiçbir beyan, taahhüt veya garanti sunmaz:

 • Sitenin doğru, eksiksiz veya güncel olması;
 • Her zaman kullanılabilir olması;
 • Güvenli olması, hatalar, kusurlar, virüsler veya zararlı yazılımlardan arındırılmış olması.

Er-Tur, Site üzerindeki etkileşimli hizmetler vasıtasıyla kullanıma sunulan herhangi bir içerikten mesul tutulamaz.

Site üzerinde, üçüncü taraflarca gönderilmiş reklam materyalleri görülebilir. Hata, eksiklik veya yanlışlık da dahil; ancak, bunlarla sinirli olmamak kaydıyla reklam materyallerinin içeriğinden ilgili reklamı veren sorumludur.

Er-Tur, üçüncü taraflarca sağlanan ve Site üzerinde bulunan linkler vasıtasıyla erişilebilecek web siteleri veya kaynakların içeriği konusunda hiçbir sorumluluk kabul etmez; bu bağlantılar yalnızca bilgilendirme amacıyla sağlanmaktadır. Er-Tur'un söz konusu web siteleri ve kaynakların içeriği üzerinde hiçbir kontrolü yoktur ve Er-Tur bunları kullanmanızdan ortaya çıkabilecek herhangi bir kayıp veya zararla ilgili hiçbir sorumluluk kabul etmez.

FESİH

Er-Tur size bildirimde bulunarak bu Anlaşmayı mutlak takdir yetkisiyle derhal feshedebilir. Er-Tur size karşı hiçbir mesuliyet altına girmeksizin ve herhangi bir zamanda bildirimde bulunmaksızın Siteyi kullanımınızı askıya alabilir.

FESHİN SONUÇLARI

Bu Anlaşmanın feshiyle birlikte,

 • Siteyi kullanmaya yönelik hiçbir hakkiniz kalmaz ve bu Anlaşma ile belirlenen tüm izinler son bulur;
 • Site ile ilgili olarak edindiğiniz veya küllendiğiniz tüm bilgileri derhal silersiniz.
   

GİZLİLİK

Er-Tur'un Site ile ilgili veri koruma politikası, Er-Tur Gizlilik Politikasında açıklanmaktadır. Siteyi kullanmak suretiyle bu politikayı kabul etmiş olursunuz.

GENEL

İşbu Kullanım Şartlarının bir veya daha fazla hükmünün geçersiz olması, hükümsüz, uygulanamaz veya illegal kabul edilmesi halinde, bu tür durumlar işbu Kullanım Şartlarının diğer herhangi bir hükmünü etkilemez.

İşbu Kullanım Sartları size özeldir ve bu Anlaşmayı, Er-Tur'un önceden yazılı onayı olmaksızın herhangi bir üçüncü tarafa temlik edemezsiniz. Kullanım Sartları herhangi bir üçüncü taraf yararlanma hakki yaratmaz.

İşbu Kullanım Sartları, Er-Tur ile sizin aranızdaki tüm mutabakatı temsil eder ve daha önceki anlaşmaların yerini alır.

İşbu Kullanım Şartlarına uymazsanız ve Er-Tur derhal harekete geçmezse, bu durum Er-Tur 'un sahip olabileceği herhangi bir haktan (gelecekte harekete geçmek gibi) feragat ettiği anlamına gelmez.

İşbu Kullanım Sartları yalnızca Sitenin kullanımıyla ilgilidir; Site vasıtasıyla elde edilebilecek belirli hizmetler için ayrı şartlar ve koşullar geçerlidir. Belirli yargı alanlarında, bu Kullanım Şartlarından ve Sitede yer alabilecek diğer yasal bildirimlerden farklı şartlar geçerli olabilir. Ek şartlar geçerli olursa, bunlar ilgili Sitenin altbilgi bölümünde veya ana sayfasında bulunacaktır.

Er-Tur, işbu Kullanım Sartlarını herhangi bir zamanda kendi karar yetkisi dahilinde değiştirme hakkini saklı tutar ve böylesi değişiklikler Sitede yayınlandığı anda derhal geçerlik kazanır. Siteye dahil edilmek suretiyle size bildirilen bu Şartları düzenli olarak gözden geçirmek sizin sorumluluğunuzdadır. Bu Sitenin değiştirilmiş kullanım şartlarını kabul etmiyorsanız Siteyi kullanmaya devam etmemelisiniz. Bu tür bir değişiklikten sonra Siteyi kullanmaya devam etmeniz, söz konusu değişiklikleri kabul ettiğiniz anlamına gelir.

HUKUK

Site kullanımı şartları, Siteye eristiğiniz veya Siteyi kullandığınız ülkeye bakılmaksızın Türkiye yasaları uyarınca düzenlenir ve İstanbul, Türkiye mahkemelerinin münhasır yargı yetkisini kabul etmiş olursunuz. Er-Tur 'un kendi mutlak takdirine bağlı olarak, işbu Kullanım şartlarını ihlal eden herhangi bir taraf aleyhine, Er-Tur 'un tercihine bağlı olarak Türkiye'de veya ihlalin gerçekleştiği yerde ya da ilgili tarafın ikametgâhında ve eğer birden fazla taraf söz konusu ise bu taraflardan herhangi birinin ikametgâhında Er-Tur tarafından bir dava açılabilir ve tüm diğer taraflar o yargı alanına tabi olur.

Bize Ulaşın

Daha fazla bilgiye ihtiyaç duymanız durumunda, lütfen info@er-tur.com


 

TERMS OF USE

Last Updated: May 16, 2018

These terms of use govern your access to and use of this Site and any portion of the Site (including, without limitation, all social media accounts belonging to Er-Tur). Other services or materials operated or provided by Er-Tur or by third parties may also be subject to other terms of use that will be notified to you prior to use.

These terms of use constitute a legal agreement between you and Er-Tur. Please read these terms carefully before using the Site. By downloading, accessing the Site or using the Site, you acknowledge that you agree to these Terms of Use and to abide by these Terms.

Er-Tur may change these terms of use at any time within its jurisdiction. You can find out when the usage conditions were last revised by looking at the "Latest Update" heading at the top of this page. If these terms of use are changed, the Se-Tour will publish Revised Terms of Use on the Site. Use of the Site following such modifications shall mean that you accept the revised use terms in force at that time.

If you do not agree to comply with these terms of use or any changes to these terms, discontinue use of the Site immediately.

These terms of use are governed by the Privacy Policy applicable to the use of the Site.

USE OF SITE

Operates and controls the Site-Tour and provides you with this Site in its sole discretion.

In consideration of your acceptance of these terms of use, Er-Tur grants you a non-transferable, non-exclusive right to perform downloading, accessing the Site and using the Site for your own personal, non-commercial purposes only and subject to these terms of use and privacy policy.

Er-Tur may, at any time and at its sole discretion, stop or amend the Site, including denying access to the Site. We are not liable to you if your site is unavailable for any reason, at any time or for any length of time.

If Er-Tur permits you to use the Site, you agree to comply with these Terms of Use. All other uses of the Site other than those specified in these conditions of use are prohibited.

LIMITATIONS

Your permission to use the Site is conditioned upon compliance with these terms of use and subject to the following restrictions:
• Use the Site to comply with all applicable local, national or international laws and regulations and not use the Site for any illegal or illegal purposes;
• You must not use the Site in any way that may infringe or harm the work of Er-Tur.
• You must not transmit any material that is offensive, disturbing or otherwise objectionable to the site.
• You must not use the Site in any way for your own commercial gain,
• You must not reproduce, copy (except for personal and non-commercial purposes) or resell any part of the Site.
• You must not modify the materials you copy or reproduce, and you must not use drawings, photographs, videos, or sounds separately from the accompanying text.
• Where the materials are duplicated or copied, the welding materials must be displayed properly and correctly.
• Do not access, interfere with, damage, or interfere with any part of the Site, any equipment or network in which the Site is stored, any writing used to provide the Site or any third party or third party used equipment, network or writing.
• Knowing a virus, Trojan horse, worm, time-bomb, key logger, spyware, adware, or other malicious programs designed to adversely affect the operation of computer software or hardware, or similar computer code you must not send or upload any material.
• You must not take any action that could damage, destroy, overload, disassemble, disrupt or disrupt such systems.
• You shall not infringe the intellectual property rights of Er-Tur or any third party in connection with your use of the Site.
• You agree to fully comply with these terms and conditions if the site is hosted on a third-party Site (such as Facebook or other social media sites) and has a different use of the third-party Sites.

INTELLECTUAL PROPERTY RIGHTS

Er-Tur owns or owns all intellectual property rights of the Site and the materials published on the Site. All such rights are reserved. Nothing in this Terms of Use is intended to refer to the transfer or assignment of any intellectual property right to you. You should not take any action that could jeopardize, limit or obstruct the rights of the intellectual property.

You must not erase, obscure, obscure, or alter notices or expressions of intellectual property rights and / or Er-Tur's rights and ownership on them. You understand and accept that any unauthorized use of intellectual property rights is a violation of these Terms of Use and may violate the proprietary rights of Er-Tur and its licensors.

Er-Tur reserves the right to take steps as it deems necessary, including initiating legal proceedings without notice to you in any way for any unauthorized use of this Site.

COMMITMENTS

By using the Site and consequently accepting these Terms of Use, you are expressing and undertaking to Er-Tur the following:
• You will not use the Site in a manner inconsistent with these Terms of Use;
• You will not use Site-Er-Tur in any way that may harm or damage Er-Tur's reputation;
• Your use of the Site will not violate any third party's rights.

LIMITATION

You will use this Site at your own risk. While Er-Tur will make reasonable efforts to ensure that the content of the Site is up to date and accurate, it does not make any representations, warranties or guarantees, express or implied,
• The site is accurate, complete or current;
• Always available;
• Being safe, defective, defective, free of viruses or malware

Er-Tur shall not be liable for any content provided through the interactive services on the Site.

On the site, third-party advertising materials may be visible. Including errors, omissions or errors; but are responsible for advertising the content of the advertising materials, provided that they are not restricted to them.

Er-Tur accepts no liability for the content of websites or resources that may be accessed through links provided by third parties and on the Site; these links are provided for informational purposes only. Er-Tur has no control over the content of the web sites and resources in question, and Er-Tur accepts no responsibility for any loss or damage that may arise from using them.

DISSOLUTION

Er-Tur may terminate this Agreement immediately with your absolute discretion. Er-Tur may suspend your use of the Site without any liability to you and without notice at any time.

TERMINATION RESULTS

Together with the termination of this Agreement,

• You have no right to use the Site and all permissions set forth in this Agreement are terminated;
• You should immediately delete any information you have gained or gained about the site.

PRIVACY

Er-Tur's data protection policy for the Site is disclosed in the Er-Tur Privacy Policy. By using the site you will accept this policy.

GENERAL

In the event that one or more of the provisions of these Terms of Use are invalid, void, unenforceable or illegal, such circumstances shall not affect any other provision of these Terms of Use.

These Terms of Use are specific to you and you may not assign this Agreement to any third party without the prior written consent of Er-Tur. The Terms of Use do not create any third party benefits.

These Terms of Use represent the entire agreement between you and Er-Tur and take place in prior agreements.

If you do not comply with these Terms of Use and the Er-Tour does not act immediately, this does not mean that you have waived any hurricane (such as moving in the future) that Er-Tur may have.

These Terms of Use apply only to the use of the Site; Separate terms and conditions apply to certain services that can be obtained through the Site. Different jurisdictions may apply in certain jurisdictions, these Terms of Use, and other legal notices contained in the Site. If additional terms apply, they will be found in the Footer section of the Site or on the main page.

Er-Tur reserves the right to change these Terms of Use at any time within its jurisdiction and such changes become effective immediately upon publication on the Site. It is your responsibility to regularly review these Terms which are communicated to you by inclusion on the Site. If you do not agree to the modified terms of use of this Site, you must not continue to use the Site. Continuing to use the Site after such a modification means that you agree to such changes.

LEGAL

Site usage conditions, regardless of the country where you use your access to the site or sites are organized under the laws of Turkey and Istanbul, Turkey court, you agree to the exclusive jurisdiction. On-tour 'flour, depending on their absolute discretion, any party against who violates this Terms of use, the-round' is un choice depending Turkey or in violation of domicile of the party place or about the place and if more than one party said this a case may be filed by Er-Tur at the residence of any of the parties and all other parties shall be subject to that jurisdiction.

Contact us

If you need more information, please contact info@er-tur.com

 
 
     
   
Tur Planlayıcı
TUR PLANLAYICI
İstediğiniz Seyahat Türü:
Başlangıç Tarihi:
Bitiş Tarihi:
TAKVİM
PtsSalÇarPerCumCtsPaz
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293012345
6789101112
 
Size Nasıl Yardımcı Olabiliriz? HEDİYE KART BAŞVURUSU Rezervasyon Yap
Adınız Soyadınız
E-Posta Adresiniz
İletişim Numaranız
Katılmak İstediğiniz Tur Hediye Edilecek Tur
Kişi Sayısı
Sizi Nezaman Arayalım
Doğrulama Kodu
 
 
 
GÖNDER
 
HEDİYE KARTI